Multigravel Green

Powierzchnia biologicznie czynna w 92%
Wysokość: 4 cm
Wymiary: 60 cm / 60 cm (2,77 szt./m2)
Kolor: Zielony KHAKI 
Waga: 1,4 kg (3,88 kg/m2)
Wytrzymałość na ściskanie nawet do 400t
Trwałość: 25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9
Produkt zgodny z normą PN-EN13249:2016

 

Zastosowanie:

 •  drogi i podjazdy,

 • parkingi,

 • chodniki,

 • deptaki,

 • utwardzenia skarp 

 • wzmacnianie nasypów

 • place manewrowe

 • wybiegi dla zwierząt,

 • padoki

 • lotniska i lądowiska

 • tereny pod Campingi 

 • place i parkingi tymczasowe

 • inne powierzchnie nośne

 

sizer