Geokrata N50 PRO

Powierzchnia biologicznie czynna w 80%
Wysokość:  5 cm
Wymiary: 50 cm / 50 cm (4 szt./m2)
Kolor: Czarny
Waga:  2,35 kg (9,4 kg/m2)
Wytrzymałość na ściskanie nawet do 1000t
Trwałość: 25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9
Produkt zgodny z normą PN-EN13249:2016

 

Zastosowanie:

  •  drogi i podjazdy,

  •  parkingi,

  • chodniki, deptaki,

  • utwardzenia skarp i nasypów

  • place manewrowe

  • wybiegi dla zwierząt, padoki

  • lotniska i lądowiska

  • tereny pod Campingi

  • place i parkingi tymczasowe

  • inne powierzchnie nośne

 

sizer