Obrzeża

Wiele możliwości w oddzielaniu nawierzchni. Obrzeża ogrodowe dla wszechstronnego zastosowania, różnorodne wysokości i długości.